Намерихме пиленце до офиса. То не можеше да лети.
Затова веднага го заведохме в „Добро хрумване“, които работят с „Дивите животни“.