Намерихме пиленце до офиса. То не можеше да лети.
Затова веднага го заведохме в “Добро хрумване”, които работят с “Дивите животни”.